TELEMARK podřepy v zanožení

TELEMARK TELEMARK
TELEMARK TELEMARK

TELEMARK podřepy v zanožení

Statická poloha s jednou nohou zanoženou a druhou přednoženou. Váhu při této poloze rovnoměrně rozložte na obě nohy. Koleno přednožené končetiny držte nad špičkou a stehno s lýtkem zanožené končetiny svírá přibližně pravý úhel. Vydržte 10 vteřin, pak nohy vystřídejte.

10 sekund na každou nohu.

Další cviky

Tento cvik je součástí následujícího videa.