SOUDEK kroužení kolen

SOUDEK SOUDEK
SOUDEK SOUDEK

SOUDEK kroužení kolen

Obejměte si nataženými pažemi obě kolena, přitáhněte je k hrudníku a s výdechem jimi opisujte půlkruhy zprava doleva a zpět.

Opakujte 3x na každou stranu.

Další cviky

Tento cvik je součástí následujícího videa.