POLOVIČNÍ PANDA upažení a torze trupu

POLOVIČNÍ PANDA POLOVIČNÍ PANDA
POLOVIČNÍ PANDA POLOVIČNÍ PANDA
POLOVIČNÍ PANDA POLOVIČNÍ PANDA

POLOVIČNÍ PANDA upažení a torze trupu

Posaďte se v mírném roznožení, zapřete paty do podložky, upažte a hlavu vytáhněte vzhůru, abyste srovnali páteř. Poté se s výdechem přetočte v pase, kam až dokážete, a opakujte na druhou stranu. Tímto pohybem aktivujete hluboké svaly na břiše a protáhnete zádové svaly.

Opakujte 6x na každou stranu.

Další cviky

Tento cvik je součástí následujícího videa.