MOTÝLEK posílení mezilopatkových svalů

MOTÝLEK MOTÝLEK
MOTÝLEK MOTÝLEK

MOTÝLEK posílení mezilopatkových svalů

Položte se na břicho, přitlačte čelem k podložce a položte vedle těla ruce tak, aby předloktí s nadloktím svíralo pravý úhel. Lopatky stáhněte směrem dolů k bokům, pokrčené paže přitiskněte lokty k podložce a zvedejte jen předloktí za palci vzhůru od podložky.

Opakujte 15x.

Další cviky

Tento cvik je součástí následujícího videa.