METRONOMY

METRONOMY METRONOMY
METRONOMY METRONOMY
METRONOMY METRONOMY

METRONOMY

Natáhněte paže od těla. Paže, ramena i bedra zapřete do podložky a zvedněte mírně pokrčené nohy. Hlavu směrujte pohledem kolmo vzhůru, držte ji na podložce. Poté pozvolna pohybujte mírně pokrčeníma nohama plynule zprava doleva a zpět.

Opakujte 12x střídavě na každou stranu.

Další cviky

Tento cvik je součástí následujícího videa.