KOBRA

KOBRA KOBRA
KOBRA KOBRA

KOBRA

Zapřete se dlaněmi o podložku, ramena jsou nad dlaněmi. Stáhněte lopatky směrem dolů k bokům a s výdechem zvedněte hrudník i hlavu do maximálního záklonu až tam, kam je vám to příjemné. Pánev leží na zemi. Vteřinku vydržte a s nádechem se vraťte zpátky.

Opakujte 5x.

Další cviky

Tento cvik je součástí následujícího videa.