HORA rolování páteře vestoje

HORA HORA
HORA HORA
HORA HORA
HORA HORA

HORA rolování páteře vestoje

Rozkročte se na šířku boků, s nádechem vzpažte a s výdechem se postupně předklánějte ohnutím páteře směrem dolů do krajní polohy, která je vám příjemná. Setrvejte 3 sekundy a postupně se přes kulatá záda narovnávejte obratel po obratli do výchozí polohy.

Cvik opakujte 3x.

Další cviky

Tento cvik je součástí následujícího videa.