DÁMSKÝ KLIK s oporou na kolenou

DÁMSKÝ KLIK DÁMSKÝ KLIK
DÁMSKÝ KLIK DÁMSKÝ KLIK

DÁMSKÝ KLIK s oporou na kolenou

Z neutrální polohy vkleče se přesuňte pažemi dopředu. Posuňte střed těla kupředu, abyste byli opření o přední stranu kolene, ale ne kolmo na kolenní jamce. Soustřeďte se na zpevněný střed těla a hýždě. Při pohybu hrudníku mezi dlaně se nadechněte a ve zdvižení vydechněte.

Cvičte podle možností 5–10 opakování.

Další cviky

Tento cvik je součástí následujícího videa.